Firemn? program Hotelu N
Celkov nabdka Outdoor a sportovnho programu:


ZNOJEMSK PODZEM - zbavn varianta

V pstupn sti znojemskho podzem udlme vpravu s louemi za hlednm rznch lahv vna a poznvnm jednotlivch druh. Nvtva je spojena s nslednm vkladem.

Znojemsk podzem je nejvt systm podzemnch chodeb a sklep v esk republice, kter je dlouh tm 27 km a m a 4 patra.
Kad z obytnch dom ml podzemn prostory, slouc patrn k hospodskm elm a tvoc pvodn ni rovn sklep. Prostory byly budovny a propojovny v nepravidelnch obdobch pvodn na ploe 35 a 40 hektar, tedy pod historickm jdrem. Nzk poet pracovnk a tvrd a pevn skly byly jist pinou toho, e se podzem budovalo nkolik stolet.


Všechny akci zajišťuje Hotel N | Design by:Propaga - webová agentura