Firemn? program Hotelu N
Celkov nabdka Outdoor a sportovnho programu:


ZNOJEMSK PODZEM - adrenalinov varianta

Ve veejnosti nepstupn sti podzem pro vs zorganizujeme vlet na kter urit nezapomenete. Chce to jen odvahu a dobrodrunou povahu. Po zaven poklopu budete muset prostednictvm skrytch znaek sami nalzt vchod z podzem. Budete se prodrat zkmi chodbami, prolzat mal otvory, prodrat se msty, kde je voda apod. Tak vak uvidte uniktn przran podzemn studny z doby stedovku, velk prostory a sklepy pod mstem, zanajc krpnkovou "vzdobou" chodeb aj.

Znojemsk podzem je nejvt systm podzemnch chodeb a sklep v esk republice, kter je dlouh tm 27 km a m a 4 patra.
Kad z obytnch dom ml podzemn prostory, slouc patrn k hospodskm elm a tvoc pvodn ni rovn sklep. Prostory byly budovny a propojovny v nepravidelnch obdobch pvodn na ploe 35 a 40 hektar, tedy pod historickm jdrem. Nzk poet pracovnk a tvrd a pevn skly byly jist pinou toho, e se podzem budovalo nkolik stolet.Všechny akci zajišťuje Hotel N | Design by:Propaga - webová agentura