Firemn? program Hotelu N
Outdoor aktivity a sportovn program

Teambuilding, rozvoj zitkem, motivace. To jsou prvky, o kter jde pi firemn akci pedevm. Zaijete ale pi nich spoustu zbavy, nkdy adrenalin, nkdy tm absolutn zitek.
My Vm pinme ucelen program rznch outdoor aktivit a sport, ze kterho mete vybrat a kombinovat je.
Naim clem je nejenom Vs tmito programy pobavit, ale tak Vs nauit spolupracovat v tmu a vytvet tak vy hodnoty.

Nae nabdka


Teambuilding

Systm technik psobcch na rozvoj, poznn a zdokonalen jednotlivc nebo tm. Tuto kolu hrou lze aplikovat na vechny pracovnky od nejniho personlu, pes zanajc managery, a k vrcholnmu managementu, vetn senior manager.

Systm tvoen tmovch vazeb pomoc outdoorovch aktivit, nebo indoor i outdoor her. Zbavnou formou se tvo neformln vazby mezi jednotlivci na zklad spolenho proitku, komunikace a sdlen, dochz k prohlouben pocitu zodpovdnosti za tmov vsledek.

Rozvoj zitkem

Zkuenosti, dovednosti a informace zskan spolu se silnm emocionlnm proitkem jsou otisknuty do podvdom velmi vrazn. Vyvolvat je zpt pro praktick pouit je mnohem jednodu ne zkuenost, dovednost a informace, kterm chyb emocionln podtext.

Všechny akci zajišťuje Hotel N | Design by:Propaga - webová agentura