Firemn? program Hotelu N
Celkov nabdka Outdoor a sportovnho programu:


CYKLOTURISTIKA

Zorganizujeme pro vs vlet do nedalekho Nrodnho parku Podyj spojen s vkladem a nvtvou nejkrsnjch mst. Vtina z nich je normlnm nvtvnkm neznm, proto stoj za to vyut naeho prvodce a poznat to nejlep. Trasu zvolme dle vaich schopnost a asu.

NP PODYJ - turistick a vletn magnet na Dyji. Je jedinenm prodnm celkem, kter si, i dky poloze v bvalm hraninm psmu, zachoval lovkem tm nedotenou produ. Pedmtem ochrany je pirozen sek hluboce zaklesnutho toku Dyje mezi Vranovem nad Dyj a Znojmem. n dol o celkov dlce asi 42 km je s vyjmkou zde lecho rakouskho msteka Hardegg zcela neobydlen. eka, zaklesajc do plochho profilu jihovchodnho okraje eskomoravsk vysoiny a o 200 metr, zde tvo msty a kaonovit doln zez.

NP je protkm hustou st turistickch a cyklistickch tras a proto je idelnm mstem pro vlet a projku.

Cyklist se u ns ct jako doma, jeliko jsme soust programu CYKLIST VTNI. Tento program je inspirovn podobnmi ji zavedenmi v Rakousku a Nmecku. Jsme oprvnni pouvat logo a jsme dn certifikovni."Zdroj fotografi: www.nppodyji.cz"

Všechny akci zajišťuje Hotel N | Design by:Propaga - webová agentura